Seminář bude i letos mezinárodní!!!

Na letošní Jarní seminář přijede už po několikáté pan Henk Kok z Holandska. Tento v význačný včelařský odborník se dlouhodobě úspěšně zabývá šlechtěním včelstev na varoatoleranci. V praxi to znamená, že při chovu nepoužívá žádné akaricidy k potlačení varroázy. Jeho přednášky jsou vždy velmi zajímavé. Upravený program semináře najde v příslušné záložce.

Výběr vzorků na vyšetření

Tak jako každý rok musíme splnit povinnost, vyplývající z nařízení SVS a odevzdat vzorky měli na vyšetření na výskyt roztoče Varroa.  Toto vyšetření sice nic nevypovídá o aktuálním stavu včelstev, ale zatím se bohužel nic nezměnilo.

Vzorky měli na vyšetření se budou vybírat na členské schůzi, která se koná dne 2. února 2019 od  14 hodin v klubové místnosti fotbalového stadionu v Nepomuku.

Měl musí být suchá, zbavená nečistot v průhledném kelímku (2dcl), který  jste dostali na poslední členské schůzi, uzavřeném prodyšnou tkaninou tak, abys nesypala ven! Kelímek označte štítkem se jménem a počtem včelstev od kterých je měl odebrána (ostatní požadované údaje jsou uvedeny na seznamu, který ke vzorkům přikládám). Pokud kelímek nemáte, můžete si jej u mne vyzvednout po předchozí telefonické dohodě. Jednotná velikost obalu je důležitá z důvodu balení odesílaných vzorků.

Jiném obalu vzorek brát nebudu!

Jan Turč