Doporučujeme

10. Jarní seminář nástavkového včelaření

 

 

 

 

Základní organizace ČSV Nepomuk a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ

pořádají

10. Jarní seminář nástavkového včelaření

sobota 23. března 2024 Nepomuk (okr. Plzeň-jih)

v sále restaurace U Sokolovny 308, Nepomuk (www.sokolovnanepomuk.cz)

Program

8:00 – 9:00 Registrace účastníků

9:00     Zahájení, aktuální situace ve včelařství v ČR (Ing. Petr Texl, Jan Turč, DiS)

9:15     Metoda sv. Anna – zootechnické tlumení varroózy (Daniel Mareška)

10:30   První nález sršně asijské v České republice (Mgr. Jan Walter)

12:00 – 13:30 Polední přestávka (mikroskopování nosematózy, prodej včelařských potřeb)

13:30   Chov silných včelstev (Milan Havelka)

15:30   Závěrečná diskuze

Akce je otevřená široké včelařské veřejnosti. Očekáváme velký zájem včelařů, proto je vhodné se předem přihlásit. Vstupné 150 Kč.

Další informace včetně přihlašovacího formuláře najdete na internetové stránce  www.psnv.cz v přehledu připravovaných akcí. Přihlásit se můžete již nyní zde: Přihláška na seminář

Na semináři budou k prodeji publikace z nakladatelství PSNV.

Můžete přinést vzorky mrtvých včel (cca 20 ks) na vyšetření nosematózy. V sále je možné vystavovat dovezené pomůcky a zařízení.

V restauraci sokolovny je zajištěno stravování.

Nepomuk leží na st. silnici Plzeň – Písek a žel. trati Plzeň – Č. Budějovice

Srdečně zvou pořadatelé.

Aktualita – druhý nález sršně asijské

Dnes se konala v Praze na MŽP v Praze na téma Sršeň asijská aktuálně. Tato akce spoluorganizovaná  AOPK ČR a PSNV – CZ, z.s. se těšila velké účasti, kdy se kromě přímých účastníků v místě konání,  připojilo online cca dalších 500 zájemců o informace o tomto predátorovi včel. Mimo jiné zde pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR potvrdili další nález invazní sršně asijské. Jedná se o nález 2 jedinců, které ve čtvrtek 15. 2. 2024 objevili zaměstnanci jedné firmy  v Hrádku u Rokycan při vykládce kamionu z Francie. AOPK se bude místu nálezu dále věnovat. 

Jan Turč

 

Sršeň asijská nalezena v Plzni

Tak už je to tady. Bohužel. V Plzni bylo nalezeno hnízdo sršně asijské, invazivního druhu, který dokáže zlikvidovat včelstva. Odkaz na informace o této skutečnosti naleznete  zde: Sršeň asijská

Více informací, včetně příručky ke stažení  Příručka, naleznete na webu Pracovní společnosti nástavkových včelařů, účastníka evropského projektu, který pomáhá připravit se na možný výskyt tohoto hmyzu.  Informace o  projektu:  Projekt Erasmus +

Pokud náhodou objevíte tohoto nebezpečného predátora, nahlaste to Agentuře ochrany přírody a krajiny na  e-mail invaznidruhy@nature.cz.

Hlášení je vhodné doplnit fotografií a přesnějším popisem hmyzu.

Jan Turč