COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR 2023/24

COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR 2023/24

Vážené včelařky, vážení včelaři,

rádi bychom vás pozvali k účasti v XI. ročníku studie COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2023/24, v níž můžete zhodnotit Vaše pozorování získaná během poslední sezóny. Účastí přispějete k poznání zajímavých souvislostí v chovu včel. Výsledky z dřívějších let naleznete na www.coloss.cz.

Vyplnění dotazníku je anonymní.  Uzávěrka pro vyplnění dotazníku je 30. 4. 2024. Vyplnit jej můžete zde: Dotazník Coloss

Děkujeme.

Jan Turč

20. květen je světovým dnem včel

 

PŘIDEJTE SE K NÁM – Letos opět pořádáme Den otevřených úlů 17.-19.5.2024.
Nabídněte široké veřejnosti možnost navštívit vaší včelnici a osobně jim ukažte život včel.

 

 

 

Aktualita – druhý nález sršně asijské

Dnes se konala v Praze na MŽP v Praze na téma Sršeň asijská aktuálně. Tato akce spoluorganizovaná  AOPK ČR a PSNV – CZ, z.s. se těšila velké účasti, kdy se kromě přímých účastníků v místě konání,  připojilo online cca dalších 500 zájemců o informace o tomto predátorovi včel. Mimo jiné zde pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR potvrdili další nález invazní sršně asijské. Jedná se o nález 2 jedinců, které ve čtvrtek 15. 2. 2024 objevili zaměstnanci jedné firmy  v Hrádku u Rokycan při vykládce kamionu z Francie. AOPK se bude místu nálezu dále věnovat. 

Jan Turč

 

Sršeň asijská nalezena v Plzni

Tak už je to tady. Bohužel. V Plzni bylo nalezeno hnízdo sršně asijské, invazivního druhu, který dokáže zlikvidovat včelstva. Odkaz na informace o této skutečnosti naleznete  zde: Sršeň asijská

Více informací, včetně příručky ke stažení  Příručka, naleznete na webu Pracovní společnosti nástavkových včelařů, účastníka evropského projektu, který pomáhá připravit se na možný výskyt tohoto hmyzu.  Informace o  projektu:  Projekt Erasmus +

Pokud náhodou objevíte tohoto nebezpečného predátora, nahlaste to Agentuře ochrany přírody a krajiny na  e-mail invaznidruhy@nature.cz.

Hlášení je vhodné doplnit fotografií a přesnějším popisem hmyzu.

Jan Turč