6. Jarní seminář v Nepomuku připraven !!!!!

6. Jarní seminář nástavkového včelaření bude opět  v hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku. Celý program naleznete zde: