Archiv autora: Jan Turč

Tradiční seminář proběhl online !!!!!

Stalo již pravidlem, že poslední březnová sobota je termín, kdy se koná v Nepomuku na jižním Plzeňsku Jarní seminář nástavkového včelaření. Sál hotelu U Zeleného stromu bývá zcela zaplněn. Schází se zde obvykle okolo 100 včelařů.  Jeho 7. ročník se v loňském roce se ze známých důvodů konat nemohl, a tak bylo rozhodnuto uskutečnit jej v letošním roce online. A tak se zájemci setkali u obrazovek  svých PC v sobotu 27. 3. 2021. Přihlásilo se 97 zájemců. Přednášky sledovalo v průměru 70 až 85 účastníků.  

Program byl, jako vždy pestrý.  Úvodní přednáška Mgr.  M. Solčanského se zabývala jednou ze zootechnických metod ošetřování včelstev – Přemetení včelstev na mezistěny. Tato metoda bývá často tématem včelařských debat. Článek na toto téma byl zveřejněn již časopise MV 2/2016 a tak mohla být tato přednáška bohatší o pětileté zkušeností autora s uplatňováním této metody. Lektor uvedl nejen známé skutečnosti o tom, jak postupovat, ale přidal i vlastní zkušenosti, přičemž poukázal na klady i zápory této metody.   

Do Himalájí nás ve své přednášce s názvem GURUNGOVÉ – Za lovci medu pod Anapurnou zavedl Mgr. L. Židoň.  Popsal své nevšední zážitky s horskými lovci medu a seznámil  nás  se včelou skalní (největší včelou na zemi). Podělil se s námi o zajímavé poznatky o halucinogenním medu z rododendronů. Bližší informace a některé fotografie spatřit můžete nalézt v článku uveřejněném v časopise MV 10/2019.  

Přednáška MVDr. Zdeňka Klímy s názvem Boj s roztoči začínáme prohrávat. A co dál? nepochybně zaujala všechny zúčastněné. Známý veterinář se tentokrát nevěnoval aplikaci léčebných přípravků a dalších léčebných postupů, používaných při ošetřování včelstev. S ohledem na klesající účinnost chemických léčiv a stále častěji se opakující hromadné úhyny včelstev se věnoval otázkám  výběru a šlechtění včelstev. Představil projekt testačních stanic, o jehož rozjezd se snaží se svými kolegy z  Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum. Více se o projektu můžete dozvědět v článku, uveřejněném v časopise MV 1/2021.  

O tom, že je stále možné objevovat nové věci i v tak detailně popsané anatomii a morfologii včelího těla nás v přednášce s názvem Objev nové struktury na včelím žihadle přesvědčili vědci z Entomologického ústavu Biologického centra AVČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích Prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.; Doc. RNDr. František Weyda, CSc. Podrobnosti se můžete dozvědět a některé fotografie z přednášky spatřit MV 4/2021. 

Závěrem se sluší poděkovat nejen jednotlivým lektorům, ale i Ing. Petrovi Texlovi za zajištění převážné části programu a Ing. Markovi Konvičnému za  technické zajištění semináře. Doufám, že příští seminář se bude moci již konat u nás v Nepomuku a uvidíme se osobně. Zatím přeji  Vám všem pevné zdraví, pozitivní náladu a negativní testy.                                                   

Jan Turč  

20. května – Světový den včel

Dne 20. května mají včely svůj svátek – Světový den  včel. V  tento den roku 1734 se totiž narodil Slovinec Anton Janša, jeden z průkopníků moderního včelařství.