Archiv rubriky: Novinky

Letní víkendová škola v Blatné

Ve dnech 8. až 9. června 2024 proběhne v prostorách SOU Blatná  víkendová letní škola pro začínající a středně pokročilé včelaře. Více informací a přihlašovací formulář naleznete zde: https://www.psnv.cz/vzdelavani/akce/lsnv-2024-blatna. 

Dozvíte se, jak začít včelařit, co vše je potřeba, probereme včelařský rok a jak včelařit tak, aby včelstva byla zdravá. V praktické části se seznámíte s prací v dílně, v medárně a v laboratoři. Nedílnou součástí praxe je práce se včelstvy a oddělky. 

Výuku provedou ing. P. Texl, dlouholetý učitel včelařství na SOU v Blatné a J. Turč, DiS., registrovaný lektor včelařství

Sledujte stav varroózy – letní monitoring je povinný!!!!

Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2024 

ukládá v bodě ExM330 VARROÁZA

všem chovatelům včelstev provádět – letní sledování a ošetření včelstev

Chovatel je povinen provádět monitoring varroózy a následné ošetření všech infestovaných (zamořených) včelstev registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací za účelem ochrany dlouhověké generace včel před poškozením.

Při monitoringu  a aplikaci léčiv postupujte dle Metodického pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy. 

Odkaz na oba dokumenty naleznete v záložce Léčení včelstev.

Nečekejte na až léto.  Zvolte si pro vás nejvhodnější metodu monitoringu a začněte už nyní!

Jan Turč

 

Aktualita – druhý nález sršně asijské

Dnes se konala v Praze na MŽP v Praze na téma Sršeň asijská aktuálně. Tato akce spoluorganizovaná  AOPK ČR a PSNV – CZ, z.s. se těšila velké účasti, kdy se kromě přímých účastníků v místě konání,  připojilo online cca dalších 500 zájemců o informace o tomto predátorovi včel. Mimo jiné zde pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR potvrdili další nález invazní sršně asijské. Jedná se o nález 2 jedinců, které ve čtvrtek 15. 2. 2024 objevili zaměstnanci jedné firmy  v Hrádku u Rokycan při vykládce kamionu z Francie. AOPK se bude místu nálezu dále věnovat. 

Jan Turč

 

Sršeň asijská nalezena v Plzni

Tak už je to tady. Bohužel. V Plzni bylo nalezeno hnízdo sršně asijské, invazivního druhu, který dokáže zlikvidovat včelstva. Odkaz na informace o této skutečnosti naleznete  zde: Sršeň asijská

Více informací, včetně příručky ke stažení  Příručka, naleznete na webu Pracovní společnosti nástavkových včelařů, účastníka evropského projektu, který pomáhá připravit se na možný výskyt tohoto hmyzu.  Informace o  projektu:  Projekt Erasmus +

Pokud náhodou objevíte tohoto nebezpečného predátora, nahlaste to Agentuře ochrany přírody a krajiny na  e-mail invaznidruhy@nature.cz.

Hlášení je vhodné doplnit fotografií a přesnějším popisem hmyzu.

Jan Turč