Archiv rubriky: Novinky

Sledujte novinky o sršní asijské na Facebooku

Čerstvé francouzské poznatky související hlavně s likvidací sršně asijské nově naleznete na stránce Facebooku Sršeň ázijský Info mezinárodní koordinátorky projektu EU Dřív než bude pozdě, zaměřené na tento invazní hmyz, Mgr. Heleny Prokové, Ph.D., kam je zasílá Etienne Roumailhac.

Francouzi mají již dlouholeté zkušenosti s tímto predátorem včel. Najdete zde mnoho informací.

Pokud náhodou objevíte tohoto nebezpečného predátora ve svém okolí, nahlaste to Agentuře ochrany přírody a krajiny na  e-mail invaznidruhy@nature.cz V ideálním případě doložte svůj nález fotografií, aby nedocházelo k planým poplachům. 

Likvidaci hnízd ponechte na odbornících!

Kdo je připraven, není překvapen!

Jan Turč

 

Sledujte stav varroózy – letní monitoring je povinný!!!!

Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2024 

ukládá v bodě ExM330 VARROÁZA

všem chovatelům včelstev provádět – letní sledování a ošetření včelstev

Chovatel je povinen provádět monitoring varroózy a následné ošetření všech infestovaných (zamořených) včelstev registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací za účelem ochrany dlouhověké generace včel před poškozením.

Při monitoringu  a aplikaci léčiv postupujte dle Metodického pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy.  

Odkaz na oba dokumenty naleznete v záložce Léčení včelstev.

Nečekejte  až na léto.  Zvolte si pro vás nejvhodnější metodu monitoringu a začněte už nyní!

Jan Turč

 

Aktualita – druhý nález sršně asijské

Dnes se konala v Praze na MŽP v Praze na téma Sršeň asijská aktuálně. Tato akce spoluorganizovaná  AOPK ČR a PSNV – CZ, z.s. se těšila velké účasti, kdy se kromě přímých účastníků v místě konání,  připojilo online cca dalších 500 zájemců o informace o tomto predátorovi včel. Mimo jiné zde pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR potvrdili další nález invazní sršně asijské. Jedná se o nález 2 jedinců, které ve čtvrtek 15. 2. 2024 objevili zaměstnanci jedné firmy  v Hrádku u Rokycan při vykládce kamionu z Francie. AOPK se bude místu nálezu dále věnovat. 

Jan Turč

 

Sršeň asijská nalezena v Plzni

Tak už je to tady. Bohužel. V Plzni bylo nalezeno hnízdo sršně asijské, invazivního druhu, který dokáže zlikvidovat včelstva. Odkaz na informace o této skutečnosti naleznete  zde: Sršeň asijská

Více informací, včetně příručky ke stažení  Příručka, naleznete na webu Pracovní společnosti nástavkových včelařů, účastníka evropského projektu, který pomáhá připravit se na možný výskyt tohoto hmyzu.  Informace o  projektu:  Projekt Erasmus +

Pokud náhodou objevíte tohoto nebezpečného predátora, nahlaste to Agentuře ochrany přírody a krajiny na  e-mail invaznidruhy@nature.cz.

Hlášení je vhodné doplnit fotografií a přesnějším popisem hmyzu.

Jan Turč