Léčení včelstev – metodika, léčiva

Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2022 MZE-68519-2021-18141

(včely str. 17,18,20,21): 

Metodika kontroly zdraví zvířat

 

Odkaz na Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2021/130606-G:

Metodika léčení včelstev

 

Věnujte pozornost schváleným léčebným přípravkům. Jejich seznam je uveden v metodickém pokynu!