Léčení včelstev – metodika, léčiva

Odkaz na Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G zde: Metodika léčení včelstev

Věnujte pozornost schváleným léčebným přípravkům. Jejich seznam se uveden v metodickém pokynu!