Léčení včelstev – metodika, léčiva

Odkaz na Metodiku kontroly zdraví zvířat na rok 2023  č.j. MZE-72543-2022-13141 – varroóza, mor včelího plodu

(včely str. 17,18,22,23): 

Metodika kontrola zdraví zvířat

 

Odkaz na Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2021/130606-G:

Metodika léčení včelstev

 

Věnujte pozornost schváleným léčebným přípravkům. Jejich seznam je uveden v metodickém pokynu!