Legislativa

Pro každého chovatele včel platí:

Nikdo není povinen být členem nějakého včelařského spolku nebo sdružení.

Další legislativa:

Zákon. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění (ochrana včel)

Pokud jste členy ČSV naleznete potřebné info na webu ČSV, kde najdete interní dokumenty týkající se chodu ČSV a další problematiky např. chovu včelích matek.