Legislativa

Pro každého chovatele včel platí:

Nikdo není povinen být členem nějakého včelařského spolku nebo sdružení.

Další legislativa:

Zákon. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
Vyhl. č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.
Pokud jste členy ČSV naleznete potřebné info na webu ČSV, kde najdete interní dokumenty týkající se chodu ČSV a další problematiky např. chovu včelích matek.