O spolku

Nepomucký včelařský spolek byl založen v roce 1924. Sdružuje včelaře z Nepomuka a Dvorce a dále ještě z dalších 19 obcí. Do nepomuckého včelařského regionu patří obce: Klášter, Prádlo, Novotníky, Měcholupy, Soběsuky, Neurazy, Klikařov, Nová Ves, Maňovice, Kozlovice, Mileč, Záhoří, Želvice, Bezděkovec, Nekvasovy, Chlumy, Kramolín, Třebčice a Polánka. Máme u nás i členy z jiných obcí např. z Tojic.

K 1. 1. 2024 má spolek 61 členů, kteří se starají cca o 642 včelstev na 70 stanovištích.

Aktivity spolku jsou různé. Kromě vlastní práce se včelami a vlastního vzdělávání, se snažíme přiblížit náš obor veřejnosti. Máme za sebou výstavy (2012 Nepomuk, 2016 Blovice) a několik přednášek pro veřejnost. V roce 2019, kdy náš spolek oslavil 95. výročí svého založení, byla otevřena naučná stezka. Stezka má 10 zastavení a vede od železničního viaduktu v Železné Huti (ul. Nad Huťákem) ke mlýnu.

Včelaři se snaží zkvalitňovat svoji práci a především pak hlavní výsledný produkt své práce se včelami – med. Proto jsme zakoupili přístroj (konduktometr) pro zjišťování vodivosti medu. Dle výsledku měření se dá určit, zda se jedná o med medovicový nebo květový. Refraktometr, přístroj pro zjišťování % vody v medu, vlastní již více členů spolku, kteří se starají o kvalitu svého produktu. Na požádání změříme hodnoty medu zakoupeného veřejností nejen u našich včelařů, ale i jinde.

Ke vzdělávání členů slouží včelařská knihovna. Zde si každý člen spolku může zapůjčit některou z knih nebo DVD o včelaření. Nakoupili jsme vše, co bylo dostupné na trhu. Náklady na zakoupení jsme částečně pokryli z vlastních zdrojů a využili jsme též dodace města Nepomuk, kterou poskytuje v rámci projektů podaných neziskovými organizacemi. Zakoupili jsme spolkový mikroskop a digitální kameru k mikroskopu, abychom mohli zjišťovat případné nemoci včel a provádět další pozorování. Chceme ho použít při akcích pro veřejnost např. Mikroskopování s dětmi ZŠ. Dlouhodobě usilujeme o vybudování včelařské stezky.

Již tradiční akcí je Jarní seminář nástavkového včelaření, pořádaný ve spolupráci s PSNV (Pracovní společnost nástavkových včelařů) v sále restaurace Sokolovna v Nepomuku. V roce 2024 proběhne již 10. ročník. Každý rok přijíždí okolo 100  včelařských nadšenců. Bližší informace naleznete zde na stránkách.