Program 8. Jarního semináře jej již znám.

Základní organizace ČSV Nepomuk a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ

pořádají

8. Mezinárodní jarní seminář nástavkového včelaření

sobota 26. března 2022 Nepomuk (okr. Plzeň-jih)

v sále hotelu U Zeleného stromu na náměstí A. Němejce (www.hotelnepomuk.cz)

Program

9:00 – 10:00  Prezence účastníků

10:00 Zahájení, aktuální situace ve včelařství v ČR (Ing. Petr Texl, Jan Turč, DiS)

10:15 Starobylé včelaření v brtích  (PhDr. Marie Šotolová, Ing. Petr Texl)

11:00 Včely úžasné a ohrožené (Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.)

13:00 – 14:00        Polední přestávka

mikroskopování nosematózy, prodej včelařských potřeb, prohlídka minipivovaru přímo v hotelu

14:00 Australské profesionální včelaření (Mgr. Ivan Bohátka)

15:30 Nové poznatky z elektronického monitorování včelstev (RNDr. Pavel Mach)

16:30   Diskuze

17:30   Ukončení semináře

Akce je otevřená široké včelařské veřejnosti. Očekáváme velký zájem včelařů, proto je vhodné se předem přihlásit. Vstupné předem 100 Kč, na místě 150 Kč.

Další informace včetně přihlašovacího formuláře a platby vstupného najdete na internetové stránce  www.psnv.cz v přehledu připravovaných akcí nebo si o ně můžete napsat na adresu vcelari.nepomuk@email.cz.

Můžete přinést vzorky mrtvých včel (cca 20 ks) na vyšetření nosematózy. V prostoru hotelu je možné vystavovat dovezené pomůcky a zařízení.

V restauraci hotelu je zajištěno stravování.

Lze si objednat i ubytování z pá/so i so/ne (ubytování přihlašujte mailem: http://www.hotelnepomuk.cz/hotel/pokoje/).

Nepomuk leží na st. silnici Plzeň – Písek a žel. trati Plzeň – Č. Budějovice

Srdečně zvou pořadatelé.

Konání akce může být ovlivněno aktuální epidemickou situací.