Seminář proběhl úspěšně

 

Po dvouleté pauze, vynucené pandemií nemoci Covid 19, se mohl v obvyklém termínu, tedy poslední březnovou sobotu, v Nepomuku opět konat tradiční jarní seminář. V krásném sále hotelu U Zeleného stromu na Nepomuckém náměstí A. Němejce se 26. 3. 2022 sešlo 56 včelařů z různých krajů české republiky.  Což představuje něco málo přes 50 procent účasti, na kterou jsme byli zvyklí v  minulých letech. Ale díky za to.

Výše zmíněná pauza přinesla i určité změny v provozu hotelu, zejména pak ve využívání sálu hotelu o víkendech stálými hosty, se kterými se organizátoři museli vyrovnat. Situaci jsme vyřešili změnou časového harmonogramu semináře a využitím náhradních prostor pro prezenci účastníků. Uvidíme, zda budeme moci v Nepomucké tradici pokračovat nebo budeme muset přesunout seminář jinam.   Uvidíme, máme na to zatím dost času.

Program začal v 10 hodin, po počátečních potížích s ozvučením, které se bohužel později ukázaly být trvalými, přednáškou Starobylé včelaření v brtích. Lektory byli PhDr. M. Šotolová, která se věnovala historii brtnictví a Ing. Petr Texl se pak ve své části věnoval především praktickým zkušenostem s tímto způsobem včelaření. Účastníci si mohli přímo v sále prohlédnout vystavenou brť, kterou vyrobili polští brtníci na akci, která se konala v loňském létě na Horním hradě, pořádané PSNV. Dalším přednášejícím byl Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., který působí ve VÚ zemědělské výroby, kde se zabývá biologií reprodukce. Kromě toho, že učí na několika univerzitách, je velkým popularizátorem vědy. S jeho články se často mohou setkat čtenáři našeho časopisu Moderní včelař. Jeho přednáška s názvem Včely úžasné a ohrožené se zabývala především vlivem v zemědělství používaných chemikálií na život včel, jejich zdraví a kondici. Musíme si ale uvědomit, že naše civilizace včely potřebuje, protože za  3 z 5 soust vděčíme včelám, uvedl Prof. Petr. Upozornil též na rizika plynoucí z pěstování invazivních rostlin.  Závěrem konstatoval, že opylovači se nacházejí v současné době ve velmi nepříznivé situaci. Problémy jsou velmi složité a nemají jednoduchá řešení. V polední pauze si mohli, přímo v sále,  včelaři zakoupit různé včelařské vybavení. Proběhlo též vyšetření třech vzorků včelstev na nosematózu. Všechny byly negativní.  Program pak pokračoval přednáškou Mgr. Ivana Bohátky na téma Australské profesionální včelaření. Ten seznámil účastníky se svými zkušenostmi z práce v australském profesionálním provozu, kde byl dlouho zaměstnán. Články na toto téma přinesl časopis Moderní včelař 2/21 a 1/22.  Zde se mohou zájemci s jeho zážitky blíže seznámit. Závěrečnou přednášku Nové poznatky z elektronického monitorování včelstev přednesl RNDr. Pavel Mach, který se dlouhodobě zabývá uplatňováním moderních technologií ve včelařství. Pravidelní návštěvníci Nepomuckých seminářů ho znají již z předchozích ročníků. Má také několik stanovišť svých včelstev na střechách v Plzni nebo dokonce bývalém komíně v plzeňské Techmánii v areálu bývalé Škodovky. Tato stanoviště vybavuje různými technologiemi, např. kamerami, různými čidly, pro sledování života včel. Zájemci mohou výstupy z těchto technologií sledovat online. Obecně lze říci, že pro jakékoliv rozhodování potřebujeme správné a včasné informace. Což platí i ve včelařství. Proto nás RNDr. Mach ve své přednášce provedl postupně všemi obdobími včelařského roku, přičemž představil možnosti uplatnění dostupných technologických zařízení pro získávání potřebných dat v daném čase. Sdělení vždy doplnil svými praktickými zkušenostmi.

Závěrem lze říci, že se seminář i přes počáteční potíže a komplikace vydařil. Děkuji všem lektorům za perfektně připravené a poutavě přednesené přednášky. Dále děkuji všem těm, kteří se podíleli na zajištění hladkého průběhu semináře ať už při prezenci nebo přípravě a prodeji tiskovin a dalších přípravách sálu.  Doufám, že se nám podaří v budoucnu v Nepomuku seminář udržet.

Přeji Vám všem pevné zdraví, vašim včelkám příznivé podmínky k životu.

Jan Turč, Nepomuk