Sledujte stav varroózy – letní monitoring je povinný!!!!

Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2024 

ukládá v bodě ExM330 VARROÁZA

všem chovatelům včelstev provádět – letní sledování a ošetření včelstev

Chovatel je povinen provádět monitoring varroózy a následné ošetření všech infestovaných (zamořených) včelstev registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací za účelem ochrany dlouhověké generace včel před poškozením.

Při monitoringu  a aplikaci léčiv postupujte dle Metodického pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy. 

Odkaz na oba dokumenty naleznete v záložce Léčení včelstev.

Nečekejte na až léto.  Zvolte si pro vás nejvhodnější metodu monitoringu a začněte už nyní!

Jan Turč